Bekendheid met ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ kan beter

Onafhankelijke cliëntondersteuning is relatief onbekend. De onbekendheid is de meest genoemde reden door cliënten om geen gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De meeste van deze respondenten hadden hier wel gebruik van willen maken als ze de mogelijkheid hadden gekend. Wijkteammedewerkers, klantmanagers en consulenten Wmo geven aan dat ze cliënten niet standaard op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning wijzen. Ze zetten soms vraagtekens bij de wenselijkheid van nog een externe hulpverlener, in dit geval onafhankelijke cliëntondersteuner.

Dit zijn enkele bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning, waarvoor najaar 2017 telefonische interviews met burgers en groepsgesprekken met professionals zijn gehouden.

Cliënten tevreden over cliëntondersteuner, maar liever langere periode ondersteuning

Respondenten die wel gebruik hebben gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning zijn vaak via anderen op deze mogelijkheid gewezen. Bijvoorbeeld door iemand in de omgeving, het wijkteam of Stadsring51. Cliënten zijn zeer tevreden over de onafhankelijke cliëntondersteuner en zij vinden dat deze hen heeft geholpen. Als verbeterpunt noemen enkele respondenten een langere periode van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat geen wisseling van contactpersoon plaatsvindt.

Dubbele rol lastig voor onafhankelijke cliëntondersteuners

Een terugkerend thema is dat onafhankelijke cliëntondersteuners hun rol soms lastig vinden. In relatie tot andere partijen, zoals wijkteams, hebben ze soms een dubbele rol. Enerzijds zijn wijkteams een belangrijke samenwerkingspartner, anderzijds staan de onafhankelijke cliëntondersteuners naast de cliënt ‘tegenover’ de wijkteams. Alle onafhankelijke cliëntondersteuners ervaren dat de andere partij snel het gevoel heeft dat de onafhankelijke cliëntondersteuner de kant van de cliënt kiest.