Stadspeiling

De Stadspeiling 2017 is afgesloten. De respons ligt dit jaar op 42%. Dat is iets minder dan in 2015. Toen hadden we een respons van 47%. We hebben 2615 enquêtes digitaal ontvangen en 1630 op papier. De papieren versies worden naar een bureau gebracht dat alle enquêtes scant, zodat we ook deze gegevens digitaal hebben en kunnen verwerken. Als alle gegevens zijn gedigitaliseerd, begint de analyse van de gegevens. Het rapport is in het voorjaar gereed en wordt dan gepubliceerd op deze website. Dan hebben we cijfers over onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid, onderhoud van de openbare ruimte.

“Ik weet niet eens hoe de burgemeester er uitziet”

Naast gesloten vragen hebben we ook een aantal open vragen gesteld en inwoners de mogelijkheid gegeven om hun antwoorden toe te lichten. Dat geeft meestal een aardig beeld van wat er leeft in de stad. Ook deze opmerkingen worden in de analyses meegenomen, maar niet alle opmerkingen zijn even bruikbaar. Toch zijn de reacties interessant om te lezen. Een kleine, totaal niet-representatieve greep uit de open antwoorden:

Hier een plaatje

Burgemeester
Op de vraag: “Hoeveel aandacht heeft de gemeente voor de problemen in uw buurt?” reageerde een inwoner met: “Dat weet ik niet. Ik hoor of zie nooit iemand. Ik weet niet eens hoe de burgemeester er uit ziet.”

Gaat uw buurt voor- of achteruit?
Een van de vragen was: “Denkt u dat de buurt er de komende jaren op vooruit of achteruit zal gaan of gelijk zal blijven? En waarom verwacht u dat?” Een van de respondenten is blij met de inspraak die inwoners hebben. Hij zegt daarover: “Vooruit. Omdat burgers redelijk (veel) inspraak hebben op bepaalde dingen”. Een ander antwoordt met: “De gemeente probeert de buurt leefbaarder te maken.”

Meer aandacht voor…
Op de vraag: “Waaraan moet de gemeente meer aandacht besteden?” antwoordde iemand als volgt: “Het ontbreekt aan bloemen, daarmee wordt het snel beter qua aanzicht en voor de dieren. Waar mogelijk mooie bomen behouden terugplanten of bijplanten. Eén mooie grote boom doet zoveel voor de sfeer en leefbaarheid in en straat, daar kan niet veel tegen op.”

Levensgevaarlijk
En tot slot kunnen inwoners altijd nog ‘overige opmerkingen’ kwijt. Daar luchten mensen soms hun hart. Zoals deze inwoner: “Kunt u wat aan die mobiele gekte doen? Dat vind ik levensgevaarlijk. Zeker als je alleen nog loopt. Ook voor andere weggebruikers.”