Koningsdag in Amersfoort

De koninklijke familie vierde op 27 april 2019 Koningsdag in Amersfoort. De meeste Amersfoorters hebben wel iets van Koningsdag in de stad gezien, zo blijkt uit onderzoek onder leden van het AmersfoortPanel. Meestal via de tv. Een kwart is zelf gaan kijken.

Koninklijke familie in Amersfoort

Amersfoort op de kaart

De komst van de koning was voor Amersfoorters vaker reden om juist Koningsdag ín de stad te vieren, dan om de drukte te ontvluchten. Een royale meerderheid voelde zich door Koningsdag trotser op de stad, zag positieve energie meegebracht en vindt dat het Amersfoort ‘op de kaart heeft gezet’.

Landelijke evenementen hebben meer voordelen, maar beeld genuanceerd

Grootschalige landelijke evenementen hebben meer voor- dan nadelen, vindt zo’n 60% van de panelleden. Maar er wordt genuanceerd naar gekeken. Zowel voor- als tegenstanders hebben oog voor de andere kant van de zaak. Als nadelen van grootschalige evenementen als Koningsdag worden de kosten en de overlast veel genoemd. Voordelen ziet men in een gevoel van trots dat het geeft en de mogelijkheid om de stad te laten zien aan de buitenwacht. Verder vinden panelleden het goed voor het toerisme, en bovendien gewoon leuk en gezellig.

Levendiger en royaler cultureel aanbod

Amersfoort heeft in de ogen van de inwoners de afgelopen jaren meer het karakter van een grotere stad gekregen. Het is levendiger in de stad en het culturele aanbod groeide. De prettige leefomgeving bleef. Wel ziet men meer problemen op de woningmarkt.