Cliëntervaringsonderzoek huishoudelijke hulp 2017

De gemeente onderzocht de tevredenheid van inwoners met huishoudelijke hulp, vergeleken met cliënten die (ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen. Inwoners met uitsluitend huishoudelijke hulp blijken meer tevreden over de kwaliteit van hun ondersteuning en over het effect op hun zelfredzaamheid dan andere Wmo-cliënten.