Bevolkingsgroei Amersfoort afgenomen, maar komende jaren sterkere groei

Amersfoort groeide sinds het jaar 2000 jaarlijks met gemiddeld bijna 1.700 inwoners van 126 duizend in 2000 naar ruim 155 duizend inwoners in 2018. Die groei dankt Amersfoort vooral aan veel kinderen die er geboren worden maar ook dat veel mensen er komen wonen. De laatste jaren is de groei echter flink afgenomen van 1.935 in 2011 naar slechts 734 inwoners in 2016. Veel mensen trekken naar een gemeente in de regio. De komende jaren verwachten we weer een sterkere groei van Amersfoort als gevolg van toename van de nieuwbouw. In 2030 heeft Amersfoort naar verwachting ongeveer 171.000 inwoners

Geboorte stabiele factor in de groei

De natuurlijke groei – geboorte minus sterfte – is al sinds Amersfoort in de jaren tachtig tot groeistad werd benoemd stabiele oorzaak voor de groei van het inwonertal van Amersfoort. Sinds 2000 tot 2013 worden er jaarlijks rond de 2.000 kinderen geboren en overlijden er jaarlijks ongeveer 1.000 inwoners. Dit betekent een positief saldo van ongeveer 1.000 inwoners per jaar. Amersfoort heeft relatief veel geboortes omdat hier veel jonge gezinnen wonen, vooral in nieuwbouwwijken zoals Vathorst waar ook veel jonge stellen of gezinnen zich vestigen. Sinds 2013 worden er minder kinderen geboren, de natuurlijke groei daalt hierdoor naar gemiddeld 750 inwoners.

Meer vestigers in, maar vooral meer vertrekkers uit Amersfoort

Ook migratie draagt structureel bij aan de groei van Amersfoort: van 2000 t/m 2011 bedroeg het vestigingssaldo (vestiging – vertrek) jaarlijks ongeveer 800 inwoners. Maar vanaf 2012 is dit saldo sterk afgenomen: in 2016 stond het nog maar net boven 0 en in 2017 steeg het weer naar bijna 200. Zowel vestiging als het vertrek is de laatste jaren flink gegroeid. Het vertrek neemt echter sterker toe dan de vestiging. Vooral het vertrek naar de regio is de laatste jaren verdubbeld: in 2017 vertrokken 2.105 Amersfoorters naar een regiogemeente en slechts 1.512 mensen uit de regio vestigden zich in Amersfoort. Dit betekent een negatief saldo met de regio van bijna 600 inwoners. Dit wordt gecompenseerd door een positief saldo met de rest van Nederland van ruim 700. Vooral oudere gezinnen verlaten de laatste jaren de stad. Meer informatie over migratie vindt u hier.

In toekomst sterkere groei

Amersfoort zal de komende periode weer sterker gaan groeien als de woningbouwplannen die er nu zijn grotendeels gerealiseerd worden. Tot 2030 worden er naar verwachting jaarlijks gemiddeld 800 woningen gebouwd. Dit betekent een jaarlijkse gemiddelde groei van ongeveer 1300 inwoners tot 2030. In de loop van het jaar 2021 zou Amersfoort 160.000 inwoners tellen en in 2030 zelfs 171.000 inwoners.