Bevolkingsgroei Amersfoort neemt af

Amersfoort groeide sinds het jaar 2000 jaarlijks met gemiddeld bijna 1.700 inwoners van 126 duizend in 2000 naar ruim 154 duizend inwoners in 2017. Die groei dankt Amersfoort vooral aan veel kinderen die er geboren worden maar ook dat veel mensen er komen wonen. De laatste jaren is de groei echter flink afgenomen van 1.935 in 2011 naar slechts 734 inwoners in 2016.

Geboorte stabiele factor in de groei

De natuurlijke groei – geboorte minus sterfte – is al sinds Amersfoort in de jaren tachtig tot groeistad werd benoemd stabiele oorzaak voor de groei van het inwonertal van Amersfoort. Sinds 2000 tot 2013 worden er jaarlijks rond de 2.000 kinderen geboren en overlijden er jaarlijks ongeveer 1.000 inwoners. Dit betekent een positief saldo van ongeveer 1.000 inwoners per jaar. Amersfoort heeft relatief veel geboortes omdat hier veel jonge gezinnen wonen, vooral in nieuwbouwwijken zoals Vathorst waar ook veel jonge stellen of gezinnen zich vestigen. Sinds 2013 worden er minder kinderen geboren, de natuurlijke groei daalt hierdoor naar gemiddeld 750 inwoners.

Hier een plaatje

Meer vestigers in, maar vooral meer vertrekkers uit Amersfoort

Ook migratie draagt structureel bij aan de groei van Amersfoort: van 2000 t/m 2012 bedroeg het vestigingssaldo – vestiging – vertrek - jaarlijks ongeveer 800 inwoners. Maar vanaf 2013 is dit saldo gehalveerd. Zowel vestiging als het vertrek is de laatste jaren flink gegroeid. Het vertrek neemt echter sterker toe dan de vestiging. Vooral het vertrek naar de regio is de laatste jaren bijna verdubbeld: in 2016 vertrokken 1.948 Amersfoorters naar een regiogemeente en slechts 1.423 mensen uit de regio vestigden zich in Amersfoort. Vooral oudere gezinnen verlaten de laatste jaren de stad. Meer informatie vindt u hier.
In maart 2018 verschijnen er weer nieuwe cijfers over de ontwikkeling van de bevolking.