Raadsvragen aan het AmersfoortPanel 2019

Aan het AmersfoortPanel zijn medio juni vragen voorgelegd die afkomstig waren van raadsfracties. De vragen gingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals zwarte Piet, de bouw van windmolens, vuurwerk, hoogbouw en de bouw van het stadhuis. De uitkomsten kunnen worden gebruikt in de politieke discussies over deze onderwerpen.

Over de kleur van (zwarte) Piet zijn de meningen verdeeld: een kleine meerderheid is voor (geleidelijke) verandering van het uiterlijk. Tegelijkertijd vinden iets meer mensen dat de gemeente zich niet moet mengen in de discussie over de rol van Piet. In het Panel is een ruime meerderheid te vinden voor het strenger aanpakken van knalvuurwerk en voor het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones. Om de lokale woningnood te lenigen vindt de helft van de panelleden dat de gemeente toch vooral moeten inzetten op de bouw van starterswoningen. Zo’n 30 procent is tegen hoogbouw; de voorstanders van hoogbouw zien deze bij voorkeur op Isselt of een ander bedrijventerrein verschijnen. Over de keuze om windmolens te bouwen in de stad zijn de meningen zeer verdeeld. Het aandeel tegenstanders is een fractie groter dan het aandeel voorstanders. Vanuit het Panel blijkt een lichte voorkeur te bestaan voor renovatie van het bestaande stadhuis, hoewel men ook vaak aangeeft dat dit vooral een afweging van kosten moet zijn, die men als burger moeilijk kan beoordelen. Meer informatie vindt u hier.