Onderzoek cultuurmakers en talent 2018

Ongeveer de helft van de professionele en amateurkunstenaars is niet (helemaal) tevreden over de ruimte waar men produceert of oefent. Mensen die met muziek bezig zijn (zoals koren, bands en orkesten), vinden vooral de akoestiek of geluidsisolatie onvoldoende. Voor beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars zijn hoge plafonds en voldoende (dag)licht vooral van belang.

Dit blijkt onder meer uit het onderzoek dat team O&S heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Veel vraag naar betere ruimte

Ongeveer de helft van de cultuurmakers is niet tevreden over de ruimte die ze gebruiken. Dat geldt vooral voor degenen die thuis werken. Een kwart van alle kunstenaars zou graag gebruik maken van een andere ruimte en 36% overweegt een overstap als er een betere plek beschikbaar komt. De behoefte aan andere ruimte is het grootst onder podiumkunstenaars.

Behoefte aan locatie met creatieve geesten

Veel cultuurmakers zouden graag op een plek willen zitten waar meer creatieve geesten bij elkaar zitten. Er blijkt ook veel behoefte te bestaan aan professionele ondersteuning en kennisuitwisseling, bijvoorbeeld in de vorm van een website voor creatief Amersfoort.