Atlas voor gemeenten 2019

In de Atlas voor Gemeenten 2019 wordt Amersfoort, net als in voorgaande jaren, gekarakteriseerd als een stad met een sterke sociaal-economische positie en met een jonge, hoog opgeleide bevolking. Het is ook een stad waar het prettig wonen is, onder meer dankzij het groene karakter van stad en omgeving, de goede bereikbaarheid en het veilige karakter. Als cultuurstad behoort Amersfoort nog tot de middenmoot, maar de positie is in de afgelopen jaren wel sterk verbeterd.