Hoger opgeleiden vooral in Bergkwartier

Op www.amersfoortincijfers.nl zijn sinds vorige week nieuwe cijfers opgenomen over het opleidingsniveau van de bevolking per buurt. Daaruit blijkt dat vooral de bewoners in het Bergkwartier hoog zijn opgeleid. Ook in andere delen van Amersfoort-Zuid, in Stadskern en in delen van Vathorst wonen veel hoger opgeleiden.

% hoger opgeleid per buurt

Bron: CBS

Voorheen waren deze cijfers gebaseerd op de enquête van de Stadspeiling. De nieuwe cijfers zijn berekend door het CBS. Doordat ze gebaseerd zijn op verschillende bronnen, zijn de cijfers ook veel nauwkeuriger. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het opleidingsniveau lager is dan wat uit de eigen enquêtes bleek. Dat komt onder meer doordat hoger opgeleiden vaker meedoen aan enquêtes. Maar ook omdat het CBS de 75-plussers buiten beschouwing laat. Zo had de helft van de volwassen Amersfoorters een HBO- of universitaire opleiding volgens de Stadspeiling. De CBS-cijfers schatten het aantal hoog opgeleiden in op slechts 37% van de bevolking (15-74) dat hoog opgeleid is.