Aantal banen in Amersfoort in de lift

De nieuwste cijfers van de werkgelegenheid laten zien dat het aantal arbeidsplaatsen flink is gestegen. Tussen medio 2017 en medio 2018 kwamen er bijna 3.400 banen bij in Amersfoort: een toename van ruim 4%. De sterkste groei deed zich voor in Stadshart (inclusief Wagenwerkplaats) en Isselt. Daar nam het aantal arbeidsplaatsen toe met 8 procent. Vooral de bouw, de groot- en detailhandel en de sector informatie en communicatie kregen er veel nieuwe banen bij.

Andere cijfers

De cijfers die we publiceren via www.AmersfoortInCijfers.nl zijn gewijzigd. In het verleden werden alleen de arbeidsplaatsen van 12 uur en meer per week gepresenteerd. Vanaf heden presenteren we alle arbeidsplaatsen, dus ook de kleine van 1 tot 11 uur. Hiermee sluiten we aan bij de werkwijze van de meeste andere gemeenten. In 2015 bleek een fout in het, door de provincie, aangeleverde bestand te zitten, waarbij voor een bedrijf het aantal banen te hoog was opgegeven. Dit is door de provincie gecorrigeerd voor 2015 en eerdere jaren maar in eerste instantie op AmersfoortInCijfers alleen voor 2015. Dit is nu ook voor voorgaande jaren gecorrigeerd. Vanaf heden voeren we ieder jaar met terugwerkende kracht correcties uit voor voorgaande jaren, wat tot bijstelling van eerder verstrekte cijfers kan leiden.