Economische trends Amersfoort 2015-2018

Na een periode van recessie zit de economie in Amersfoort weer duidelijk in de lift. Het aantal arbeidsplaatsen steeg tussen april 2017 en april 2018 met bijna 4%. De sterkste groei deed zich voor in de sectoren informatie en communicatie, bouwnijverheid, onderwijs en de verhuur van en handel in onroerend goed. Ook het aantal bedrijfsvestigingen nam toe, maar deze toename deed zich vooral voor onder zzp’ers.

Leegstand daalt maar vacatures moeilijk te vervullen

Met het aantrekken van de economie daalt ook de leegstand van winkels, kantoren en bedrijfsterreinen. De keerzijde van deze groei is dat bedrijven in toenemende mate moeite hebben om aan personeel te komen. Vooral in de techniek, ICT, zorg en onderwijs blijken veel vacatures in de regio moeilijk vervulbaar