Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoek afstand tot de arbeidsmarkt

author: Edward

Hoe ervaren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hun ondersteuning door de gemeente?

De gemeente heeft hiervoor een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder klanten met een re-integratietraject. Het doel van het onderzoek is leren van de ervaringen van de mensen met re-integratie over passende ondersteuning bij verschillende afstand tot de arbeidsmarkt.

Subgroepen

We onderscheiden vier subgroepen: jongeren (onder 27 jaar), ‘ouderen’ (50 jaar of ouder), statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Dit onderzoek beschrijft dus niet de ervaringen van ‘de gemiddelde’ klant met re-integratie. Voor het onderzoek interviewden we uiteindelijk twintig klanten en hun trajectbegeleider.

Succes- en aandachtspunten

Over het algemeen zijn klanten vaak tevreden met de ondersteuning van de trajectbegeleider en er zijn uit de casussen dan ook verschillende succespunten te halen. Daarnaast zijn er ook verbetermogelijkheden. Een belangrijk succespunt is de houding van de trajectbegeleider. Klanten benadrukken vaak hoe deze houding helpt bij het behalen van het doel in hun traject. Een persoonlijke klik met hun trajectbegeleider is hierbij een belangrijke voorwaarde. Wat betreft passende ondersteuning is maatwerk vaak een succespunt en dit vinden klanten erg belangrijk. Bij de klanten die niet (helemaal) tevreden zijn over de passendheid, lijkt de meeste winst te behalen bij het met de klant (blijven) bespreken in hoeverre de ingezette instrumenten en ondersteuning passen en waarom de trajectbegeleider ergens voor kiest. Dus dat de verwachtingen en ervaringen van zowel klant als trajectbegeleider over en weer duidelijk zijn. Daarnaast blijkt uit sommige casussen het belang van sneller meer duidelijkheid over wat bij de klant past qua gezondheidssituatie (bijvoorbeeld door meer afstemming met de medisch specialist). Meer of sneller hierover afstemmen met andere organisaties, met toestemming van de klant, lijkt hierbij in deze situaties te kunnen helpen om het doel van het traject (sneller) te halen.

Onderzoek mensen met afstand tot arbeidsmarkt 2019