Een ogenblik geduld a.u.b.

Grenzen wijk-buurtindeling Amersfoort

author: Laurens Steehouder

Nieuwe interactieve kaarten over de herziene wijk-buurtindeling Amersfoort

Omdat we merkten dat er soms nog onduidelijkheid bestaat over de indeling, hebben we drie interactieve kaarten toegevoegd. Hierin staat de precieze afbakening en naamgeving van de gebieden. Hier vind je de kaarten. 

Sinds 1 januari 2022 kent de gemeente Amersfoort een nieuwe indeling in wijken en buurten. Aanpassing van de wijk- en buurtindeling was vooral gewenst, omdat de indeling soms niet meer aansloot bij het huidige gebruik. Dit heeft ermee te maken dat er veel bedrijfslocaties worden getransformeerd naar wonen. De nieuwe indeling is overgenomen door het CBS.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  1. Een deel van de wijk Isselt is opgegaan in een nieuwe wijk, ‘Eemkwartier’.
  2. Een deel van de wijk Bosgebied, namelijk de spoorzone en Wagenwerkplaats is toegewezen aan de wijk Soesterkwartier. Een ander deel is toegevoegd aan De Berg-Noord.
  3. De wijk Valleipoort was een verzameling van werklocaties. Deze wijk is opgeheven en opgesplitst in aparte wijken: De Hoef en Bedrijventerrein Vathorst. Buurt De Brand maakt nu deel uit van de wijk Zielhorst.
  4. De wijk Stoutenburg-Noord is – met De Wieken, Vinkenhoef en Nijkerkerstraat e.o. opgegaan in een nieuwe wijk: Buitengebied-Oost.
  5. De wijk Park Schothorst is opgeheven en vormt nu een aparte buurt van de wijk Schothorst-Noord.
  6. Er is een nieuwe wijk toegevoegd: Vathorst-Bovenduist als toekomstige nieuwbouwlocatie.
  7. Bestaande wijknamen zijn veranderd: zo is Zonnehof omgedoopt in ‘Nederberg’ (bestaande uit o.a. de buurt Zonnehof), De Kruiskamp heet nu ‘Kruiskamp’ en ‘Buitengebied-West’ heet voortaan ‘Hoogland-West’.
  8. Naast deze wijknamen zijn ook veel buurtnamen veranderd. Zo is wijk De Hoef opgesplitst in de buurten Hoefkwartier (met overwegend woonbestemming) en De Hoef-Oost (met bedrijvenbestemming).
  9. Alle wijken en buurten hebben een eigen wijk- en buurtnummer. Zo tellen we in de nieuwe situatie 33 wijken, waarbij wijknummer 23 ontbreekt (voorheen: park Schothorst). Om de overgang naar de nieuwe nummering zo soepel mogelijk te laten verlopen, is in de nummering zo min mogelijk aangepast.