Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor Inclusieve Stad 2022

author: Laurens Steehouder

Gemeente Amersfoort volgt de effecten van de veranderingen in het sociaal domein via de Monitor Inclusieve Stad.

Daaruit blijkt dat het over het algemeen goed gaat in Amersfoort, vergeleken met andere grote gemeenten. Maar er zijn ook zorgen, zoals de mentale ontwikkeling van jongeren, wachttijden (vooral voor jeugdzorg), verschillen in gezondheid tussen groepen inwoners en de verwachte toename van bestaansonzekerheid.

Alle uitkomsten leest u in de Amersfoortse Monitor Inclusieve Stad. De samenvatting en slotbeschouwing geven een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.

Voor een reactie van het college op de uitkomsten, kunt u de Raadsinformatiebrief (RIB) lezen.