Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor Inclusieve Stad 2023

author: Laurens Steehouder

Gemeente Amersfoort volgt de effecten van de veranderingen in het sociaal domein via de Monitor Inclusieve Stad.

Net als de afgelopen jaren scoort Amersfoort op veel punten positiever dan andere steden in Nederland, zoals een lager percentage inwoners dat in (energie)armoede leeft en een hoger percentage volwassenen dat een goede gezondheid ervaart en gezond gedrag vertoont (roken, drinken, bewegen).

Maar er zijn ook punten waarop Amersfoort minder gunstig scoort, waar een zorgelijke trend zichtbaar is of waarop grote verschillen tussen groepen zijn. Zo nam de eenzaamheid onder volwassenen toe, nam onder jongeren voortijdig schoolverlaten en verzuim toe en geven Amersfoortse mantelzorgers aan dat er onvoldoende bekendheid is voor het aanbod aan mantelzorgondersteuning.

Alle uitkomsten leest u in de Amersfoortse Monitor Inclusieve Stad. De samenvatting en slotbeschouwing geven een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.

Voor een reactie van het college op de uitkomsten, kunt u de Raadsinformatiebrief (RIB) lezen.