Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2023

author: Laurens Steehouder

De nieuwe monitor Leefbaarheid en Veiligheid levert weer een berg aan nieuwe informatie op over onze gemeente.

Amersfoorters zijn nog steeds tevreden met de buurt waar ze wonen en een groot deel is gehecht aan de eigen buurt. Inwoners geven minder vaak dan in 2021 aan dat er rommel of hondenpoep op straat ligt en ook parkeeroverlast wordt minder vaak genoemd. Een deel van de Amersfoorters geeft aan graag meer contact te willen hebben met buurtbewoners. Ook vinden inwoners dat er bijvoorbeeld meer overlast van verkeersgeluid is. Te hard rijden is nog steeds het belangrijkste buurtprobleem.

Ten opzichte van 2021 waren meer inwoners slachtoffer van een misdrijf. Ook zette de trend van een dalende aangiftebereidheid door: slechts 1 op de 5 slachtoffers deed aangifte.

In de monitor worden trends op het gebied van veiligheid, verkeer, stedelijk beheer en de leefbaarheid van wijken gevolgd. Voor dit onderzoek zijn zo’n 12.000 Amersfoorters uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Bijna 4700 personen hebben uiteindelijk aan het onderzoek meegedaan.

 

Het digitale rapport is hier beschikbaar

Het rapport in .pdf staat hier