Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor Sociaal Domein 2019

author: Edward

Hoe gaat het in het Amersfoortse sociaal domein na de decentralisaties per 1 januari 2015? 

De gemeente Amersfoort volgt de effecten van de veranderingen in het sociaal domein via de Amersfoortse monitor sociaal domein. Deze monitor is de vierde monitor met als verdiepend thema Werk en inkomen en hier gaat het kwalitatieve onderzoek ook over (‘tellen en vertellen’). Op verzoek van de raad is aanvullend aandacht voor huishoudelijke hulp en sport en bewegen.

De uitkomsten (per thema) leest u in de Amersfoortse monitor sociaal domein. De samenvatting en slotbeschouwing geven een kort overzicht van de belangrijkste resultaten. Voor een reactie van het college op de uitkomsten, kunt u de Raadsinformatiebrief (RIB) lezen.

Monitor Sociaal Domein 2019

RIB Monitor Sociaal Domein 2019