Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe monitor Leefbaarheid en Veiligheid

author: Laurens Steehouder

Amersfoorters ervaren meer overlast van zwerfvuil, omgevingslawaai en van rondhangende jongeren.

 

Parkeeroverlast en te hard rijden blijven de belangrijkste buurtproblemen. Hoewel veel vormen van criminaliteit zijn gedaald, voelt men zich iets onveiliger in de buurt.

De nieuwe monitor Leefbaarheid en veiligheid, waar circa 4.700 Amersfoorters aan hebben meegewerkt, levert weer een berg aan informatie op over onze stad, de wijken en buurten.

Download het rapport hier 

 

Foto door: Simone Lamme