Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportage Duurzame Stad 2020

author: Laurens Steehouder
Wat de duurzaamheidsmonitor laat zien is dat de aandacht en inspanning voor een duurzame stad door iedereen in deze stad onverminderd belangrijk blijft.
 

Er is nog veel nodig om de duurzame doelen van Amersfoort te bereiken, waarbij overigens vergelijkbare steden het zelfde beeld laten zien. Veel ontwikkelingen in de stad gaan nog niet hard genoeg. Zo daalt de CO2-uitstoot nog nauwelijks, is de luchtkwaliteit nog niet verbeterd en is de openbare ruimte niet meer groen geworden. Natuurlijk betekent het gelijk blijven met een groeiende bevolking een zekere winst, maar de doelen komen nog onvoldoende dichterbij. Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de stad, zoals een flinke toename van de opwek van zonne-energie, het besluit van de gemeente om in te zetten op energieneutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw, de forse toename van laadpunten voor elektrische auto’s, het grote bereik met de sociale media campagne en de succesvolle inzet van een regenwatercoach. Ook worden de gemeentelijke plannen zoals aardgasvrij Schothorst Zuid en de samenwerking met partners en de regio nu steeds concreter. Cruciaal blijft de inzet van het Rijk als ‘gamechanger’; de nieuwe wetten die voortkomen uit de afspraken in het landelijk coalitieakkoord zullen een belangrijke versnelling geven in de aanpak van een duurzaam Amersfoort.

 Rapportage Duurzame Stad 2020