Een ogenblik geduld a.u.b.

Scheidingen in Amersfoort 2015-2017

author: Edward

De omvang van scheidingen in Amersfoort is stabiel. Wel nam het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen licht toe.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de notitie over scheidingen.

Omvang scheidingen stabiel

Scheiden is een thema dat in de aandacht staat, met name (v)echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. De omvang van scheidingen in Amersfoort is stabiel. In de periode 2015-2017 gingen ongeveer evenveel mensen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap uit elkaar als in de periode 2012-2014. Wel zien we kleine verschillen tussen wijken. In Vathorst ligt het percentage scheidingen het hoogst.

Bij meerderheid scheidingen thuiswonend kind betrokken

Bij hoeveel van de scheidingen in Amersfoort zijn kinderen betrokken? Bij circa zes op de tien scheidingen in Amersfoort woont er minimaal één kind thuis. Bij de overige scheidingen woont geen kind thuis of is onbekend of een kind thuis woont.

Lichte toename omvang scheidingen met thuiswonende kinderen

Het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen is in heel Amersfoort in de periode 2015-2017 licht toegenomen ten opzichte van de periode 2012-2014. Dit is deels verklaarbaar doordat ook het aantal huishoudens met thuiswonende kinderen in die periode toenam. We zien wederom verschillen tussen wijken. De wijken met het hoogste percentage scheidingen met thuiswonende kinderen zijn de wijken waar relatief veel huishoudens met kinderen wonen.

Huwelijk / geregistreerd partnerschap versus samenwonen

De cijfers in de notitie betreffen uitsluitend scheidingen van mensen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap, omdat de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) geen informatie bevat over samenwonende mensen, zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, die uit elkaar gaan. Omdat laatstgenoemde groep helemaal niet is opgenomen in de cijfers, ligt het daadwerkelijk aantal scheidingen in Amersfoort dus hoger. We weten niet hoeveel hoger. Wel blijkt uit landelijk onderzoek dat samenwoners een grotere kans hebben om uit elkaar te gaan dan gehuwden.

Onderzoek scheidingen in Amersfoort