Een ogenblik geduld a.u.b.

Stadspeiling Communicatie 2023

author: Laurens Steehouder

De gemeente Amersfoort informeert en communiceert met inwoners via verschillende kanalen over zeer uiteenlopende  onderwerpen. Om met de gemeentelijke communicatie aan te sluiten bij inwoners, heeft de afdeling Publiekscontact en Advies de behoefte om periodiek te meten hoe inwoners deze communicatie ervaren.

Bij het contact met de gemeente gaat het enerzijds om het vinden van informatie, bijvoorbeeld om een vergunning aan te vragen of een melding te doen, anderzijds kan het gaan om de vraag of men voldoende mee kan denken over veranderingen in de buurt en de stad. Het onderzoek laat zien hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren en in hoeverre zij vinden dat ze mogen meedenken. 

Het digitale rapport is hier beschikbaar

Het rapport in .pdf staat hier