Een ogenblik geduld a.u.b.

Startfoto Kansrijk Liendert

author: Marc van Acht
Startfoto Kansrijk Liendert is af! Hierin staat hoe het nu gaat met jongeren en gezinnen in Liendert. Met Kansrijk Liendert heeft Amersfoort de ambitie dat kinderen kansrijk, gezond en veilig opgroeien.

De verzamelde informatie in dit rapport gaat over deze drie thema’s. We hebben hiervoor cijfers uit beschikbare databronnen gebruikt en 60 interviews afgenomen onder jongeren, ouders en professionals in Liendert. En we hebben informatie uit het Wijkperspectief 2021 (nu Omgevingsprogramma Liendert) gebruikt. De startfoto laat onder andere zien dat Liendert een wijk is waar veel jongeren en ouders zich thuis voelen en genieten van de buurtfeesten, het groepsgevoel en dat Liendert dichtbij het centrum van Amersfoort is. Tegelijk zien we bij jongeren en gezinnen in Liendert armoede, de gevolgen daarvan en dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Zo zijn een taalachterstand en stress problemen die veel in de interviews worden genoemd. Minder jongeren hebben een startkwalificatie dan gemiddeld in Amersfoort. Ook gevoelens van onveiligheid in de wijk en overlast van bijvoorbeeld zwerfafval of wildplassen in flats komen naar voren. En veel meer kinderen en jongeren in Liendert hebben overgewicht dan gemiddeld in Amersfoort. Wel is het alcoholgebruik onder jongeren in Liendert flink lager.

 

In het vervolg leggen we deze startfoto naast het ‘Factorenmodel’ (Wiering, 2015).  Hierin staat welke wetenschappelijke factoren samenhangen met de huidige situatie in Liendert. Wat zijn mogelijke achterliggende oorzaken? Welke factoren beschermen de jeugd en welke zijn een risico voor gezondheid, kansengelijkheid en veiligheid? De factoren zijn de “knoppen” waaraan je kunt draaien om een positieve ontwikkeling te bevorderen en/of problemen in de wijk te verminderen. De gemeente gebruikt het factorenmodel om samen met professionals en inwoners doelen te formuleren en daar vervolgens een plan van aanpak op te maken. Met deze werkwijze wil de gemeente meer impact bereiken voor inwoners, door problemen bij de oorzaak aan te pakken en zo kansengelijkheid te bevorderen.

 

Het volledige rapport is hier beschikbaar.