Een ogenblik geduld a.u.b.

Verhuizingen van huishoudens en de Amersfoortse woningmarkt.

author: Laurens Steehouder
Het zijn vooral jongere huishoudens (zonder kinderen) die verhuizen en voor belangrijkste deel verantwoordelijk zijn voor de dynamiek op de Amersfoortse woningmarkt.

Deze huishoudens zorgen in Amersfoort ook voor een positief migratiesaldo. En ze verhuizen relatief vaak binnen de particuliere huursector omdat die voor hen toegankelijker is. Gezinnen daarentegen vertrekken meer dan dat er zich vestigen in Amersfoort. Maar het gaat maar om jaarlijks 80 gezinnen. Hiervan is ruim de helft jonger dan 35 jaar. En wat die jonge gezinnen (< 35 jaar) betreft: in de onderzochte periode woonden er gemiddeld 2.960 jonge gezinnen in Amersfoort en hiervan vertrekt jaarlijks 5%. Veel van deze gezinnen trekken naar de regio. Meestal gaan ze hier op zoek naar ruimere en verhoudingsgewijs goedkopere woningen.

Het kleine jaarlijkse verlies aan met name jonge gezinnen (-43) wordt overigens ruimschoots gecompenseerd door het positieve saldo van jonge tweepersoonshuishoudens (+243 per jaar), die vaak de gezinnen van de toekomst gaan vormen.
Een andere belangrijke vraag in het onderzoek was of Amersfoort erg in trek is voor jonge tweeverdieners en gezinnen die Utrecht en Amsterdam verruilen voor een stedelijke, rustigere en goedkopere omgeving. De vestiging uit de regio’s Utrecht (14%) en Amsterdam (7%) heeft nog een bescheiden aandeel in de totale vestiging in Amersfoort, en is samen ongeveer net zo groot als de vestiging uit de regio Amersfoort (21%). Maar de vestiging uit de regio’s Utrecht en Amsterdam neemt in de onderzochte periode wel duidelijk toe en bijna de helft van het positieve vestigingssaldo komt voor rekening van deze twee regio’s. Bovendien zijn het vooral gezinnen en jonge tweepersoonshuishoudens die zorgen voor de positieve vestigingssaldi met de regio’s Utrecht en Amsterdam. Het volledige rapport is via de onderstaande link beschikbaar: 

Verhuizingen van huishoudens en de Amersfoortse woningmarkt