Een ogenblik geduld a.u.b.

Vrijetijdsmonitor 2018

author: Edward

In de nieuwe Vrijetijdsmonitor die deze week is verschenen staan de belangrijkste cijfers voor sport, cultuur en recreatie in de buitenlucht.

De uitkomsten van de Vrijetijdsmonitor zijn (waar mogelijk) vergeleken met die van het onderzoek uit 2014.Een van de meest opvallende uitkomsten is dat het cultuurbezoek flink is toegenomen. Op het gebied van sport en recreatie zijn de veranderingen ten opzichte van 2014 beperkt.

Bezoek culturele instellingen in Amersfoort toegenomen

Veel meer inwoners bezoeken in 2018 minimaal één keer een voorstelling, concert of museum in Amersfoort dan in 2014 (2014: 50%, 2018: 61%). Flint, Bibliotheek Eemland, Theater de Lieve Vrouw, KAdE, het Mondriaanhuis en Fluor werden door meer inwoners bezocht dan in 2014. Veel andere zaken zijn niet veranderd ten opzichte van 2014, zoals de bekendheid van de culturele instellingen, het percentage dat amateurkunst beoefent de tevredenheid over het kunst- en cultuuraanbod in Amersfoort. Als mogelijk verbeterpunt noemen sommige inwoners dat het culturele aanbod beter kan worden gepromoot.

Vier op de vijf sport wekelijks

81% van de volwassen Amersfoorters sport minstens één keer per week (hieronder vallen ook recreatief wandelen en fietsen). Bijna twee derde (64%) is, net als in 2014, tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen en activiteiten in Amersfoort. Over het sportaanbod in de openbare ruimte is ook bijna twee derde tevreden (65%). In 2014 was dit nog 70%. Een kwart mist iets in het sportaanbod in de openbare ruimte, zoals een trimbaan of fitnessmogelijkheden in het openbaar groen.

Meeste inwoners tevreden over recreatiegebieden

Het bezoek aan de recreatiegebieden in en om Amersfoort is grotendeels hetzelfde als vier jaar geleden. Vier op de vijf is tevreden over de mogelijkheden om buiten in het openbaar groen te recreëren in en om Amersfoort. Eén op de vijf mist iets in het recreatiegebied waar zij het vaakst komen, zoals een horecagelegenheid, bankjes of een hondenlosloopgebied. Waterrecreatie in en om Amersfoort is gestegen van 41% in 2014 naar 46% in 2018, waarschijnlijk door de hete zomer. Bij degenen die het afgelopen jaar op of bij het water hebben gerecreëerd zijn het Henschotermeer (43%) en Bosbad (36%) nog steeds de populairste locaties.

Vrijetijdsmonitor 2018
Samenvatting vrijetijdsmonitor 2018